Aktuellt

Kontakt:

Florence Eberhardt, Bromölla kommun

0456-82 21 22 florence.eberhardt@bromolla.se


Webbansvarig
:

Anna Birgersson


Aktuellt

Senaste nytt:

 • Styrelsemöte 30 september klockan 13.00 – 16.00

  med bland annat förberedelser inför årsstämma i november. 

  Dagordning, ekonomi samt utkast till stämmohandlingar hittar ni här. 


Publikationer:


På gång:

 • Ordinarie årsstämma 2020 planeras preliminärt till den 4 november. Kallelse går ut i början av oktober.

 • Projekt Prästadiket, Arkelstorpsviken: anläggning av

  våtmark vid mynningen till sjön.
  Syfte: att minska de extremt höga fosforutsläppen.

 • Skräbeåns vattenråd har sökt och fick 2020-05-28 400 000 kronor från Vattenmyndigheten till multifunktionell våtmark i avrinningsområdet för att minska näringsämnesläckaget till havet.
  Arbetet startar omgående och ska vara klart före årsskiftet. Mer information om projektet kommer löpande.


Mötesprotokoll (senaste):

Skolprojekt i Olofströms kommunFör mer information klicka här!

Årsrapport recipientkontroll

2019
Se rapporten här!